Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

För oss är din personliga integritet mycket viktig. I vår roll som personuppgiftsansvarig är vi därför alltid måna om att behandla dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Denna Integritetspolicy gäller dig som kund, potentiell kund eller du som annars besöker vår webbsida eller tar del av våra erbjudanden och evenemang.

Vilka uppgifter behandlar vi och varför?

Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du besöker vår hemsida, beställer produkter via vår webbshop, tar del av våra evenemang eller då du anger dina kontaktuppgifter för att kunna ta del av våra nyhetsutskick. Ibland hämtar vi även in uppgifter från tredje part, såsom betaltjänstleverantörer, för att exempelvis kunna skicka ut en order du beställt och betalat via vår leverantör.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig bästa möjliga upplevelse när du besöker oss på Scottish House – i vår fysiska butik eller via vår hemsida och webbshop. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna genomföra köp, skicka ut nyhetsbrev eller på annat sätt bemöta dig som kund eller potentiell kund när du vänder dig till oss på Scottish House.

Scottish House använder därför dina personuppgifter för följande syften:

  • Administration och fullgörande av dina köp på vår webbshop.
  • Uppfyllande av rättsliga förpliktelser.
  • Marknadsföring genom exempelvis nyhetsutskick.
  • Planering, genomförande och uppföljning av evenemang.
  • Fastställande, försvarande och utövande av rättsliga anspråk.

Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på antingen ditt samtycke, ett avtal, på grund av en rättslig förpliktelse eller baserat på en intresseavvägning där vi på Scottish House gjort den bedömningen att vårat intresse av att behandla dina personuppgifter är starkare än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. När du ger ditt medgivande till att motta våra nyhetsutskick baseras behandlingen exempelvis på samtycke medan den behandling av personuppgifter som utförs när du köper en produkt i vår webbshop är baserad på avtal. Scottish House kan vidare ha en rättslig förpliktelse att behandla uppgifter baserat på krav i exempelvis bokföringslagen samt kan ha ett tungt vägande intresse av att behandla dina personuppgifter i det fall det uppstår en tvist.

De uppgifter som kan komma att behandlas om dig är uppgifter såsom kontaktuppgifter (exempelvis namn, mailadress, postadress och telefonnummer) och bankuppgifter (såsom kontouppgifter).

Vi sparar enbart dina personuppgifter så länge som de är nödvändiga i relation till de ovan angivna ändamålen med behandlingen.

Vi kan lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom vår betaltjänstleverantör, för att kunna genomföra dina köp på vår webbshop. Vi säljer aldrig dina personuppgifter.

Scottish House behandlar enbart dina personuppgifter inom EU/EES.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du även alltid rätt att klaga hos den nationella tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Har du fler frågor om vår behandling av dina personuppgifter?

Du kan när som helst vända dig till oss för att ta reda på mer information om hur vi på Scottish House behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.

Scottish House AB, org.nr. 556673-2458
E-post: help@scottish.se 
Telefon: 08-6517710
Webbplats: https://scottish.se